Startseite UR

Browse by paramount title

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | S
Number of items: 4.

H

Hübner, Johann, jun. and Hübner, Johann (1728-1728): Johan Hubners Rector in de S. Johannes School te Hamburg Algemeene Genealogie, ofte een uytvoerlyke geslacht- en staatkondige Beschryvinge, van alle thans Regeerende Keizeren, Koningen, Keurvorsten, Kardinaalen, Aarts-Bisschoppen, Bisschoppen, Abten, Abdissen, Paltzgraaven, Hertogen, Landgraaven, Markgraaven, Vorsten, Graaven en Staaten. Van de geheele Weereld, Voornamentlyk van Europa, en in 't byzonder van het Heilige Roomsche Ryk, Voorstellende van ieders Geslacht haare Naamen, Afkomst, Geboorten-tydt, Gemalinnen, Kinderen en Aanverwanten; ook het merkwaardigste, wat by ieders Familie voorgevallen is. Alles door een voornaam Liefhebber met groote naukeurigheid en vlyt uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet, en tot deezen tydt vervolgt. 1 vol., 1st ed., [ XXIV p.], 459 p., [XIII p.], Leiden. -, 8°,

Hübner, Johann, jun. and Hübner, Johann (1727-1727): Lexikon Genealogicum Portatile; Das ist: Ein Verzeichniß aller itzt-lebenden Hohen Häupter in der gantzen Welt, Welches man allezeit bey sich tragen kan. 1 vol., 1st ed., [V] p., 468 p., Hamburg. vignettes on p. [IV], p. 1, p. 468, 8°,

Hübner, Johann, jun. and Hübner, Johann (1728-1728): Vervolg der Algemeene Genealogie, Zynde een uitvoerlyke Geslagt- en Staatkondige Beschryvinge van alle thans Regeerende Graaven des H.R. Ryks: Mitsgaders der Keizeren, Koningen, Hertogen, Markgraaven, Vorsten en Staaten, Zoo binnen, als buiten Europa. Waarby gevoegt is, een nette Beschryvinge van Hondert en dertig Ridder-Ordes, Zoo wel Oude als Nieuwe, Geestelyke en Wereldlyke. Alles met Historien ter Zaake dienende verrykt, en door een Liefhebber met groote naukeurigheit uit de nieuws uitgekome Hoogduitsche Werken overgezet, vornamentlyk van den Heer Johan Hubner. 1 vol., 1st ed., [VIII], 505, [13] p., Leiden. -, 8°,

S

Schuer, Jan Lodewyk and Hübner, Johann, jun. and Hübner, Johann (1727-1727): Johan Hubners de Jonge Beknopt genealogisch woordenboek. Behelzende alle thans in het leven zynde Keizeren, Koningen, Keur- en andere vorsten; kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen, abten en abdissen; hertogen, Palts- en andere graven; adelyke geslachten, enz. Van de gehele wereldt. Met der zelver gemalinnen, kinderen, descendenten en aanverwanten; nevens en groot getal historische en geografische Aanmerkingen. Uit het Hoogduitsch overgezet, en uit de overgezondene berechten van den Heere Johan Hubner, Rector van de S. Jans-schole te Hamburg, een eigene Aantekeningen tot dezen tydt vervolgt. 1 vol., 1st ed., VIII, 582 p., Amsterdam. -, 8°,

This list was generated on Sat Jul 13 05:36:05 2024 CEST.
  1. Institut für Romanistik